BEDAŞ - Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.BEDAŞ Fatura Ödeme ve Sorgulama - BEDAŞ, Boğaziçi Elektrik Fatura - Borç Sorgulama ve Fatura Ödeme Servisi

BEDAŞ Arıza Bildirimi - BEDAŞ, Boğaziçi Elektrik Arıza Bildirim Servisi

BEDAŞ Fatura Ödeme Noktaları - BEDAŞ, Boğaziçi Elektrik Fatura Ödeme Merkezleri

BEDAŞ Kaçak Elektrik İhbarı - BEDAŞ, Boğaziçi Elektrik Kaçak Elektrik Bildirim Formu

BEDAŞ Serbest Tüketici Sorgulama - BEDAŞ Serbest Tüketici Sorgulama


BOĞAZİÇİ  ELEKTRİĞE AİT DAĞITIM İLLERİ

İstanbul İli Rumeli YakasıBEDAŞ, Boğaziçi Elektrik Hakkında


15.07.1970 tarih, 1312 sayılı yasa ile kurulmuş, 12.10.1970 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

11.09.1982 tarih, 17809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2705 sayılı yasa ile Belediye, Köyler ve bağlı birliklerinin elektrik hizmetleri hak ve borçları ile Kurumumuza devir edilmiştir. 23.02.1983 tarih, 17968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan 6.800.000.000 TL sermayeli TEK Sınırlı Sorumlu BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

28.10.1983 tarih, 18205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 110 sayılı kanun hükmünde kararname ile 1312 sayılı TEK yasası yürürlükten kaldırılmış ve Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünün hukuki bünyesi amaç ve faaliyet konuları yeniden düzenlenmiştir.

18.06.1984 tarih, 18435 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında çıkarılan 233 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 63. Maddesi ile, Kurumumuzun kuruluşu ile ilgili 110 sayılı kanun hükmündeki kararname yürürlükten kaldırılmış ve 60. Maddesi uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı KİT olarak yeniden kurulmuş ve Ana Statüsü 09.11.1984 tarih, 1950 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak faaliyetlerini TEK olarak sürdürmeye devam etmiştir.

24.12.1989 tarih, 54-892 sayılı TEK Yönetim Kurulu Kararı ile bağlı iller ayrılarak Boğaziçi Elektrik Dağıtım müessesesinin faaliyet alanı, İstanbul İli ve bağlı ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde yeniden belirlenmiş ve İSTANBUL ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ olarak çalışmaya devam etmiştir.

1984 yılında çıkarılan 3096 sayılı Görev şirketleri hakkındaki Yasa uyarınca, Müessesemiz faaliyet alanı içerisindeki İstanbul Anadolu Yakasının İşletme hakkı 1990 yılında, AKTAŞ ELEKTRİK TİCARET A.Ş.’ne devredilmiştir.

İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi, 15.09.1993 tarih, 21699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Türkiye Elektrik Kurumunun Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) olarak yeniden yapılandırılması sonucunda TEDAŞ’a bağlanmış ve 26.01.1994 tarih, 21830 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TEDAŞ Ana Statüsüne göre faaliyetlerini sürdürmüştür.

İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi, Yüksek Planlama Kurulunun 233 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 22. Maddesine istinaden aldığı 25 Kasım 1993 tarih ve 93/1-T03 sayılı kararı ile, merkezi İstanbul’da bulunan BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. adı altında 12 Temmuz 1995 tarihinde TEDAŞ’a bağlı ortaklık haline dönüşmüştür.

03.04.2004 tarih, 25422 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Özelleştirme Yüksek Kurulunun 02.04.2004 tarih, 2004/22 sayılı kararı ile Teşekkülümüz Özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır.
Kategori: Elektrik Dağıtım Firmaları / BEDAŞ /

Etiketler: Boğaziçi Elektrik
Yorumlar

Yorum yok

Yorum Ekle

İsim:


Yorum:

Güvenlik Kodu: