MEDAŞ - Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.


Medaş Fatura Sorgulama ve Ödeme - Medaş, Meram Elektrik Fatura - Borç Sorgulama  ve Fatura Ödeme Servisi

Medaş Arıza Kaydı - Medaş, Meram Elektrik Arıza bildirim Servisi

Medaş Fatura Ödeme Noktaları - Medaş, Meram Elektrik Fatura Ödeme Noktaları

Medaş Kaçak Elektrik İhbarı - Medaş, Meram Elektrik Kaçak Elektrik İhbarı

Medaş Serbest Tüketici Sorgulama - Medaş Serbest Tüketici Sorgulama

MERAM ELEKTRİĞE AİT DAĞITIM ŞİRKETLERİ
ŞİRKETLER İLLER

Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman.

MEDAŞ, Meram Elektrik Hakkında

Medaş 1993 yılına kadar Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı Müessese Müdürlüğü olarak çalışmakta iken; TEK Genel Müdürlüğü, 12.08.1993 tarih 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü şeklinde teşkilatlandırılmıştır. Daha sonra, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 22 nci maddesi gereğince, Yüksek Planlama Kurulu’nun 25.11.1993 tarih ve 93/T-103 sayılı kararı ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ne bağlı merkezi Konya’da olmak üzere Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. unvanı altında kurulmuştur.

Medaş 03.04.2004 tarih ve 25422 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme programına alınmıştır.

01.03.2005 tarihinde ise TEDAŞ Yönetim Kurulu’nun 21.02.2005 tarih ve 9/128 sayılı kararı ile Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir İşletme Müdürlükleri Medaş'a bağlanmıştır.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 30.04.2009 tarih ve 2009/16 sayılı kararı uyarınca, % 100 oranındaki hissenin satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. arasında 30.10.2009 tarihinde imzalanan Hisse Satış Sözleşmesi ile Şirketimiz özelleştirilmiştir.

Şirketimizin görev sorumluluk alanında; Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Karaman olmak üzere 6 il ve 65 ilçe, 331 kasaba (belde), 1379 köy ve 512 (köy bağlısı) yayla bulunmaktadır.


Kategori: Elektrik Dağıtım Firmaları / MEDAŞ /

Etiketler: MEDAŞ
Yorumlar

Yorum yok

Yorum Ekle

İsim:


Yorum:

Güvenlik Kodu: