SEDAŞ - Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.


Sedaş Fatura Ödeme ve Sorgulama - SEDAŞ, Sakarya Elektrik Fatura - Borç Sorgulama ve Fatura Ödeme Servisi

Sedaş Fatura Ödeme Noktaları - SEDAŞ, Sakarya Elektrik Fatura Ödeme Merkezleri

SEDAŞ Serbest Tüketici Sorgulama - SEDAŞ Serbest Tüketici Sorgulama


SAKARYA ELEKTRİĞE AİT DAĞITIM ŞİRKETLERİ
ŞİRKETLER İLLER

Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli.


SEDAŞ, Sakarya Elektrik Hakkında


Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kuruluşu, Etibank'ın enerji grubunun oluşturulması sonrası, 1954 yıllarında yapımına başlanan Adapazarı Tesisleri ile aynı zamana rastlamaktadır.

Yüksek Planlama Kurulu'nun 25.11.1993 tarih ve 93/T-103 sayılı kararı ile TEDAŞ'a bağlı ortaklık olarak kurulan 7 Genel Müdürlük'ten biri, merkezi Sakarya'da olmak üzere Sakarya ve Bolu illerinde hizmet verecek olan SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. olmuştur.

Türkiye Elektrik Dağıtım sisteminde piyasa düzenine geçiş çalışmaları çerçevesinde dağıtım bölgeleri baz alınarak elektrik dağıtım müesseseleri yeniden yapılandırılırken; TEDAŞ, 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Bu kapsamda dağıtım bölgeleri yeniden belirlenerek, Türkiye 21 elektrik dağıtım bölgesine ayrılmış, Körfez EDAŞ ile Sakarya EDAŞ 1 Mart 2005 tarihinde birleştirilerek, Sakarya, Bolu ve Düzce illerini kapsayan 15 no.lu Dağıtım Bölgesi olarak yeniden yapılandırılmıştır.

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin %100 oranındaki hissesi, blok olarak, satış yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihaleye çıkılmış; 1 Temmuz 2008 tarihinde, 355 milyon dolarlık teklifle açılan ihaleyi, 600 milyon dolarlık teklifiyle kazanan Akkök-Akenerji -CEZ Konsorsiyumu için Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından da onay verilmiştir. SEDAŞ, 11 Şubat 2009 tarihinde Ankara'da düzenlenen bir devir teslim töreniyle Akkök-Akenerji-CEZ Ortak Konsorsiyumu'nun yönetimine geçmiştir.

SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan toplam 19.421 kilometrekarelik yüzölçümü üzerinde, toplam 4 il, 45 ilçe, 66 Belediye, 1.441 köyde, 3.042.406 nüfusa 24 saat kesintisiz olarak enerji dağıtım hizmeti veren bir kuruluştur. SEDAŞ'ın amacı; elektrik dağıtımı yanında dağıtım tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve işlettirmek, elektrik tüketicileriyle bağlantı anlaşması yaparak, perakende satış sözleşmesi kapsamında hizmet vermek, elektrik dağıtımında verimli ve kesintisiz hizmet vermekle ilgili çalışmaları yürütmek, enerjinin tüketim tespitini, tahakkukunu ve tahsilâtını yapmaktır.

SEDAŞ görev ve sorumluluk bölgesinde 2010 yılı sonu itibariyle 1.408.167 müşteriye hizmet verirken, toplam kurulu gücü 3.050 MVA (Mega-Volt-Amper) ve Puant Gücü de 1.825 MW'dır. 31 Aralık 2010 sonu itibariyle şirket personel sayısı 740 olup, hizmet alım yoluyla çalışan 1274 personel de dahil olmak üzere toplamda 2.014 çalışanı mevcuttur.

SEDAŞ’ın 2010 yılında aldığı enerji 7.964.775.813 KWH ve müşterilerine sattığı enerji 7.473.528.416 KWH’tir. Şirketin enerji satışındaki kayıp kaçak oranı % 6,2’dir.


Kategori: Elektrik Dağıtım Firmaları / SEDAŞ /

Etiketler: Sakarya Elektrik
Yorumlar

Yorum yok

Yorum Ekle

İsim:


Yorum:

Güvenlik Kodu: